Przedszkole nr 148
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 

Biuletyn Informacji Publicznej

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - Przedszkole nr 148 > Menu Podmiotowe > Zasady funkcjonowania > Zasady funkcjonowania

Zasady funkcjonowania

  Drukuj
 

Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący i na wniosek dyrektora placówki.
W okresach obniżonej frekwencji (ferie zimowe, wiosenne, epidemia grypy i inne) przedszkole może prowadzić zajęcia w grupach łączonych. Grupy mogą być łączone przy liczbie wychowanków poniżej dwunastu w każdej z nich.

 • Dzienny czas pracy przedszkola ustala się na 10 godzin dziennie: od 7:00 - 17:00.
 • Podstawa programowa jest realizowana w ciągu całego dnia.
 • Odbieranie dzieci z przedszkola trwa do godziny 17:00.
 • Ze względów organizacyjnych oraz konieczności przygotowania odpowiedniej liczby posiłków, wskazane jest, aby późniejsze przyprowadzenie dziecka do przedszkola było zgłoszone wcześniej osobiście lub telefonicznie do godziny 8:45.

 

 • Liczba miejsc organizacyjnych w Przedszkolu wynosi 75.
 • Przedszkole jest placówką złożoną z trzech oddziałów.
 • Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25.
 • W uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu prowadzącego przedszkole liczba
      dzieci w oddziale może być inna.
 • Przedszkole nie posiada oddziałów integracyjnych.
 • Przedszkole nie jest przedszkolem specjalnym.
 • Przedszkole jest placówką publiczną nieferyjną.
 • Przedszkole nie jest placówką realizującą specjalistyczne diety dzieci.

 

Ramowy rozkład dnia

Oddział I

GODZINA

AKTYWNOŚĆ DZIECI

8:30 – 8:40

 • Zabawy dowolne w sali;
 • Zabawy ruchowe i integracyjne;
 • Zajęcia wspomagające/ praca indywidualna.

8:40 – 8:50

 • Zabawa ruchowa.

8:50 – 9:00

 • Zabiegi higieniczne przed śniadaniem.

9:00 – 9:30

 • Śniadanie;
 • Zabiegi higieniczne po śniadaniu.

9:30 – 10:00

 • Zajęcia edukacyjno-wychowawcze organizowane, kierowane lub inspirowane przez nauczyciela z rożnymi formami aktywności dzieci, wspomagające ich rozwój, zgodne z podstawą programową i programem wychowania przedszkolnego.

10:00 – 11:00

 • Zabawy swobodne w sali zgodnie z zainteresowaniami dzieci;
 • Zabawy w ogrodzie przedszkolnym, spacery.

11:00 – 11:15

 • Zabawy ruchowe i zajęcia rytmiczne.

11:15 – 11:45

 • Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci;
 • Słuchanie opowiadań czytanych przez nauczyciela;
 • Śpiewanie piosenek, utrwalanie wierszyków i pląsów;
 • Zabawy w ogrodzie przedszkolnym, spacery.

11:45 – 11:50

 • Zabawa ruchowa.

11:50 – 12:00

 • Zabiegi higieniczne przed obiadem.

12:00 – 12:30

 • Obiad;
 • Zabiegi higieniczne po obiedzie.

12:30 – 14:00

 • Przebieranie się dzieci w piżamki;
 • Zabiegi higieniczne przed odpoczynkiem;
 • Odpoczynek po obiedzie na leżaczkach.

14:00 – 14:15

 • Ubieranie się w ubranka.

14:15 – 14:20

 • Zabawa ruchowa.

14:20 – 14:30

 • Zabiegi higieniczne przed podwieczorkiem.

14:30 – 15:00

 • Podwieczorek;
 • Zabiegi higieniczne po podwieczorku.

15:00 – 15:30

 • Zabawy swobodne zgodnie z zainteresowaniami dzieci;
 • Zabawy ruchowe;
 • Zajęcia wspomagające/ praca indywidualna;
 • Słuchanie opowiadań;
 • Zabawy w ogrodzie przedszkolnym.

Oddział II

GODZINA

AKTYWNOŚĆ DZIECI

7:00 – 8:40

 • Schodzenie się dzieci, swobodne zabawy w sali;
 • Zajęcia wspomagające/ praca indywidualna, w tym ppp prowadzone przez nauczyciela;
 • Zabawy integrujące, rozwijające ciekawość, aktywność i samodzielność dzieci, organizowane przez nauczyciela;
 • Wspólne z dziećmi przygotowanie pomocy do zajęć i zabaw.

8:40 – 8:50

 • Ćwiczenia poranne.

8:50 – 9:00

 • Zabiegi higieniczne przed śniadaniem.

9:00 – 9:30

 • Śniadanie;
 • Zabiegi higieniczne po śniadaniu.

9:30 – 10:30

 • Zajęcia edukacyjno-wychowawcze organizowane, kierowane lub inspirowane przez nauczyciela z rożnymi formami aktywności dzieci, wspomagające ich rozwój, zgodne z podstawą programową i programem wychowania przedszkolnego.

10:30 – 11:45

 • Zabawy swobodne w sali zgodnie z zainteresowaniami dzieci;
 • Zajęcia i zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym, spacery, wycieczki.

11:45 – 11:50

 • Zabawa ruchowa.

11:50 – 12:00

 • Zabiegi higieniczne przed obiadem.

12:00 – 12:30

 • Obiad;
 • Zabiegi higieniczne po obiedzie.

12:30 – 13:00

 • Odpoczynek poobiedni przy literaturze dziecięcej, relaksacja;
 • Zajęcia utrwalające wprowadzane treści.

13:00 – 14:15

 • Zabawy swobodne zgodnie z zainteresowaniami dzieci;
 • Zajęcia wspomagające/ praca indywidualna, w tym ppp prowadzone przez nauczyciela;
 • Zajęcia i zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym.

14:15 – 14:20

 • Zabawa ruchowa.

14:20 – 14:30

 • Zabiegi higieniczne przed podwieczorkiem.

14:30 – 15:00

 • Podwieczorek;
 • Zabiegi higieniczne po podwieczorku.

15:00 – 17:00

 • Słuchanie bajek;
 • Zabawy zorganizowane i swobodne, zgodnie z ich zainteresowaniami dzieci;
 • Zajęcia wspomagające/ praca indywidualna, w tym ppp prowadzone przez nauczyciela;
 • Zabawy ruchowe;
 • Zabawy na podwórku przedszkolnym;
 • Rozchodzenie się dzieci.

Oddział III

GODZINA

AKTYWNOŚĆ DZIECI

7:30 – 8:40

 • Schodzenie się dzieci;
 • Praca indywidualna, zajęcia w ramach ppp prowadzone przez nauczyciela;
 • Zabawy integrujące i dowolne, rozwijające ciekawość dzieci.

8:40 – 8:50

 • Ćwiczenia poranne.

8:50 – 9:00

 • Zabiegi higieniczne przed śniadaniem.

9:00 – 9:30

 • Śniadanie;
 • Zabiegi higieniczne po śniadaniu.

9:30 – 10:30

 • Zorganizowane zajęcia edukacyjno – wychowawcze, uwzględniające różne formy aktywności dzieci zgodnie z podstawą programową i programem wychowania przedszkolnego.

10:30 – 11:45

 • Zabawy swobodne w sali zgodnie z zainteresowaniami dzieci;
 • Praca indywidualna, zajęcia w ramach ppp prowadzone przez nauczyciela;
 • Zajęcia i zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym, spacery, wycieczki.

11:45 – 11:50

 • Zabawa ruchowa.

11:50 – 12:00

 • Zabiegi higieniczne przed obiadem.

12:00 – 12:30

 • Obiad;
 • Zabiegi higieniczne po obiedzie.

12:30 – 13:00

 • Odpoczynek poobiedni – słuchanie muzyki relaksacyjnej, literatury dziecięcej.

13:00 – 14:15

 • Zajęcia utrwalające zdobytą wiedzę;
 • Zabawy swobodne w sali zgodnie z zainteresowaniami dzieci;
 • Praca indywidualna, zajęcia w ramach ppp prowadzone przez nauczyciela;
 • Zajęcia i zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym.

14:15 – 14:20

 • Zabawa ruchowa.

14:20 – 14:30

 • Zabiegi higieniczne przed podwieczorkiem.

14:30 – 15:00

 • Podwieczorek;
 • Zabiegi higieniczne po podwieczorku.

15:00 – 16:30

 • Zabawy zorganizowane i dowolne zgodne z zainteresowaniem dzieci;
 • Praca indywidualna, zajęcia w ramach ppp prowadzone przez nauczyciela;
 • Zabawy w ogrodzie przedszkolnym;
 • Rozchodzenie się dzieci.

 

 
 
Wprowadził Wojas Agnieszka 23-09-2020
Aktualizujący Wojas Agnieszka 23-09-2020
Zatwierdzający Wojas Agnieszka 23-09-2020
Publikujący Makarewicz Andrzej (Gabinet Prezydenta (GP)) 23-09-2020
Liczba odwiedzin: 110
Rejestr zmian