Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ochrona środowiska > Postępowania > Środowiskowe > Wszczęte i toczące się > 2019 > Realizacja zespołu zabudowy mieszkaniowej z garażami podziemnymi, usługami w parterze oraz drugorzędnym układem drogowym i infrastrukturą, przy ul. Zdrowej, al. Rzeczypospolitej, wzdłuż al. Wilanowskiej i Potoku Służewieckiego w Dzielnicy Wilanów

Realizacja zespołu zabudowy mieszkaniowej z garażami podziemnymi, usługami w parterze oraz drugorzędnym układem drogowym i infrastrukturą, przy ul. Zdrowej, al. Rzeczypospolitej, wzdłuż al. Wilanowskiej i Potoku Służewieckiego w Dzielnicy Wilanów

  Drukuj
 

Warszawa, 9 października 2019 r.

OŚ-IV-UI.6220.19.2018.PBO


INFORMACJA
o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

 

    Zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2018 r.poz. 2081, z późn. zm.), dalej ooś, informuję o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w ramach którego przystępuje się do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na realizacji zespołu zabudowy mieszkaniowej z garażami podziemnymi, usługami w parterze oraz drugorzędnym układem drogowym i infrastrukturą na działkach ew. nr: 79/8, 80/1, 79/5, 79/23, 67/33, część 79/38, 67/36, obręb 1-10-14, przy ul. Zdrowej, al. Rzeczypospolitej, wzdłuż al. Wilanowskiej i Potoku Służewieckiego w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy.
    Przedmiotem decyzji, która ma zostać wydana w sprawie jest ustalenie środowiskowych uwarunkowań dla wyżej opisanego przedsięwzięcia.
    Organami właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnienia są:
-  Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie,
-  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w m.st. Warszawie.
    W związku z powyższym, zainteresowane osoby mogą w terminie 30 dni, tj. od 15 października 2019 r. do 13 listopada 2019 r.
-  zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w Biurze Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, pl. Bankowy 2, piętro XVIII, pok. 1808,
-  składać uwagi i wnioski w kancelarii Biura Ochrony Środowiska pl. Bankowy 2, piętro XIX, pok. 1903 (adres korespondencyjny: ul. Kredytowa 3, 00-056 Warszawa) od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Urzędu, tj. w godz. 8:00 – 16:00.
    Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz rozpatrzenia zgłoszonych uwag i wniosków jest Prezydent m.st. Warszawy.
    Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 35 ustawy ooś, uwagi lub wnioski złożone po upływie wskazanego wyżej terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.
    Ponadto, informuje, że w niniejszym postępowaniu zastosowanie mają przepisy art. 4 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1712).

Z up. Prezydenta m.st. Warszawy
/-/ Stanisław Kirejczyk
Główny Specjalista
w Biurze Ochrony Środowiska

Załączniki:
Data ogłoszenia:
09-10-2019
Data wprowadzenia:  09-10-2019
 
 
Wprowadził Wieczorek-Paleska Marta (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 09-10-2019
Aktualizujący Wieczorek-Paleska Marta (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 09-10-2019
Zatwierdzający Baran Magdalena (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 10-10-2019
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 10-10-2019
Liczba odwiedzin: 241
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe